Hospodaření v krajině a organický odpad

Proč je polovina zemědělské půdy v České republice ohrožena erozí? Kam se ztrácí organická hmota ze zemědělských půd? Je možné ji do půdy nějakým způsobem vracet? A jak? Právě na tyto otázky vám odpoví tematicky zaměřená exkurze do energeticky soběstačné obce Kněžice a na bioplynovou stanici ve Žďáru nad Sázavou.

Doba trvání celý den
Kde obec Kněžice

 

Co vás čeká:

Vezeme vás a vaše žáky na zajímavou exkurzi na bioplynovou stanici, kde se seznámíte s principem zpracování a zhodnocení biologicky rozložitelných odpadů z obcí a domácností a jejich přeměny na energii a materiál, který může být po úpravě navrácen na zemědělské pozemky. V druhé části exkurze vyrazíme s žáky do terénu do blízkého okolí vašeho města, kde budou pozorovat okolní krajinu a na základě informací, které dostali v rámci prezentace a svých pocitů si ujasníme důležitost rozmanitosti krajiny a péči o ni.

Ke stažení

Mám dotaz k aktivitě