Simulační hra

Extrémní srážky, ledovka, blackout… ne to nejsou názvy nových apokaliptických filmů, ale přírodní pohromy, se kterými budete bojovat v rámci simulační hry. Osud vašeho města máte ve svých rukou! Jste tu jen vy a proti vám extrémní klimatické jevy. Obstojí i Vaše město?

Doba trvání 2 x 45 min
Kde ve třídě

V závěru celého projektu „Adaptace sídel na změnu klimatu“ hrají žáci unikátní simulační hru ve které bojují proti extrémním klimatickým jevům. Cílem žáků je udržet prosperující a funkční město za každé situace. To ji značně stěžují nejrůznější rozmary počasí, jako extrémní srážky, ledovka a podobně, které v každém kole přichází do města a způsobují škody. Podle množství adaptačních opatření, která žáci v projektu navrhli, se mění účinek a síla působení přírodních pohrom. Je-li město dobře připraveno, pohroma ho příliš nepoškodí. Na druhou stranu, pokud se žáci, coby zastupitelé města, na budování ochranných prostředků vykašlali a raději hromadili majetek, vypláchne celé město velká voda. Obstojí i Vaše město nebo skončí jako krachující, vybydlená ruina?

„Hustýýýý“

– žáci 9.A, ZŠ Nový Hradec

Co vás a vaše žáky čeká?

Simulační hra je závěr celého projektu, během nějž žáci navrhovali různá adaptační opatření na předcházení následkům klimatických změn pro své město. Nyní si vyzkouší funkčnost těchto opatření při hře, která simuluje příchod extrémních klimatických jevů. Žáci bojují proti hře jako jeden tým, snaží se udržet město prosperující a co nejméně zasažené klimatickými jevy. Žákovské týmy jsou omezeny rozpočtem a mají odlišné zájmy, přesto musí spolupracovat a hledat kompromis, při návrhu změn a nových opatření pro své město. Diskuse žáků o osudu města simuluje jednání městského zastupitelstva.

 

Mám dotaz k aktivitě