Zapojené školy

Projekt Adaptace sídel na změnu klimatu se snaží studentům 2. stupně ZŠ a středoškolákům zábavnou formou přiblížit, jak se lépe adaptovat na změny…..