Byl uvolněn text jednoho z hlavních projektových výstupů -  Metodiky tvorby adaptační strategie sídel na změnu klimatu.