Veškeré informace o státem podporovaném výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (VaVaI) v České republice se shromažďují v Informačním systému VaVaI provozovaném Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Veřejná části Informačního systému VaVaI je dostupná na webové stránce www.isvav.cz. Informační systém je členěn do těchto oblastí:

- centrální evidence projektů (zkratka CEP)

- centrální evidence výzkumných záměrů (zkratka CEZ)

- rejstřík informací o výsledcích (RIV)

- evidence veřejných soutěží ve VaVaI (VES)

- centrální evidence aktivit VaVaI (CEA)

Pro zájemce o informace o probíhajícím a ukončeném výzkumu budou podstatné první tři oblasti informačního systému.

Oblast CEP obsahuje zejména informace o projektech VaVaI, jejich financování, stavu řešení  a stručnou anotaci projektu. Pro efektivnější vyhledávání jsou projekty opatřeny klíčovými slovy v anglickém jazyce. Informace o projektu dále obsahuje přímé odkazy na výsledky dosažené řešením projektu.

Oblast CEZ, která obsahuje informace o výzkumných záměrech  je členěná obdobně jako oblast CEP.

Oblast RIV obsahuje informace o dosažených výsledcích projektů a záměrů.

Jelikož informační systém zahrnuje všechny oblasti výzkumu, není úplně jednoduché vyhledat všechny projekty a výzkumné záměry týkající se klimatické změny. Nejvhodnějším způsobem vyhledávání je využívat klíčová slova (např. climate change, climate adaptation a podobná). 

Položit dotaz