Výsledky vyhledávání ve znalostní bázi zrušit hledání

Název Typ dokumentu Přidáno
Hospodaření se srážkovými vodami - cesta k modrozelené infrastruktuře Ostatní
Související dokumenty
29. 5. 2019

Statutární město Olomouc schválilo 26. 4. 2019 komplexní studii shrnující možnosti přizpůsobení se změně klimatu prostřednictvím aplikace principů hospodaření s dešťovou vodou (HDV) a vytvářením modrozelené infrastruktury (MZI). Materiál může výborně posloužit jako katalog jednotlivých opatření a návrhů jejich praktického uplatnění v konkrétních podmínkách. Studie shrnuje stávající stav legislativy a východiska pro implementaci HDV a MZI ve městech ČR.

Citace: VÍTEK, Jiří aj., Hospodaření se srážkovými vodami - cesta k modrozelené infrastruktuře, Brno: JV PROJEK VH, s.r.o., 2019

Odkaz na studii na webu města Olomouc

Kopie studie ke stažení ze znalostní báze

 

Tématické klíče:   Sektor urbanismu   Politik   Vědec   Úředník   Pedagog   Student   Aktivní laik   Velké město (cca 50tis.+)   Střední město (cca 10tis.+)   Malé město, městys (cca 3-10tis.)   Vesnice   Přívalové srážky a lokální (bleskové) povodně   Plošné (velké) říční povodně   Krupobití   Extrémní nízké úrhny srážek a sucho   Extrémně vysoké teploty (vlny horka) a UHI   Extrémně nízké teploty   Námraza a ledovka   Extrémní úhrny sněhových srážek   Extrémně silný vítr, orkán, tornádo   Inverzní situace, bezvětří   Bouřka (blesky)   Bouřka, blesky   Globální   Evropa   Evropská unie   EU/Stát (NUTS 0)   EU/NUTS I   EU/NUTS II   EU/Kraj (NUTS III)   Mikroregion (z funkčního hlediska)   Obec
Vložil:   David Kunssberger
Aktualizováno:   29. 5. 2019
Stromy v ulicích by měly mít svoji čáru v mapě, říká Ondřej Fous Článek (obecný) - mimo odborná periodika
Periodika / časopisy
14. 5. 2019

Jak se žije stromům ve městech a ve volné krajině a jak by se správně mělo pečovat o stromy. Velký rozhovor se zahradníkem, zahradním designérem, vysokoškolským pedagogem a publicistou Ondřejem Fousem.

Celý článek: https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/stromy-v-ulicich-by-mely-mit-svoji-caru-v-mape-rika-ondrej-fous

Vložil:   David Kunssberger
Aktualizováno:   14. 5. 2019
Chcete čistou vodu v rybnících? Pak nepomůže vyhnat rybáře a přestat chovat kapry, říká Jindřich Duras Článek (obecný) - mimo odborná periodika
Periodika / časopisy
14. 5. 2019

Rybníky, ve kterých by se dalo koupat, aby jeden pohledal. O různých způsobech využívání rybníků, rybářích, kaprech, odpadních vodách a znečištění rybníků jsme si povídali s hydrobiologem ze státního podniku Povodí Vltavy Jindřichem Durasem.

Celý článek: https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/chcete-cistou-vodu-v-rybnicich-pak-nepomuze-vyhnat-rybare-a-prestat-chovat-kapry-rika-jindrich-duras

Vložil:   David Kunssberger
Aktualizováno:   14. 5. 2019
Většina starých civilizací vyschla, varuje biolog Pokorný. Měli bychom se podívat na důvody Článek (obecný) - mimo odborná periodika
Periodika / časopisy
14. 5. 2019

Už před dvaceti lety bylo zřejmé, že způsob hospodaření, jaký se v Česku provozuje, vede k postupnému odvodnění krajiny, říká v rozhovoru pro LN Jan Pokorný, ředitel obecně prospěšné společnosti Enki, která se zabývá výzkumem v oblasti solární a krajinné energetiky, rybničního hospodaření a hospodaření s vodou v krajině.

Celý článek: https://www.lidovky.cz/domov/biolog-pokorny-vetsina-starych-civilizaci-vyschla-meli-bychom-se-podivat-na-to-proc.A190426_220457_ln_domov_vag

Vložil:   David Kunssberger
Aktualizováno:   14. 5. 2019
RAMSES Project. Toolbox and training for policy making & Transition handbook and training package Odkazovaný dokument je v anglickém jazyce Obecná literatura vč. obecné metodiky
Neperiodická publikace
23. 3. 2018

Příručka a pracovní balíček vznikla v rámci projektu RAMSES, který spojil výzkumné instituce z několika evropských zemí s cílem přinést více kvantifikovatelných důkazů o dopadech změny klimatu a nákladech a přínosech širokého spektra adaptačních opatření zaměřených na města.

Jedním z výsledků mezioborového výzkumu se zapojením měst je „The RAMSES handbook and training package“. Tento nástroj podporuje klíčové aktéry v plánování procesu přechodu měst k úspěšné adaptaci. Součástí příručky je pracovní balíček doplňující teoretickou část a využívající výsledky výzkumu pro praktickou podporu místní rozhodování prostřednictvím devíti pracovních listů. Celý soubor je doplněn audiovizuálním průvodcem dostupným on-line na www.on-urban-resilience.eu.

Příručka se všemi propojenými doplňky dobře rozšiřuje nabídku prakticky založených publikací pro veřejnou správu o plánování adaptace na změnu klimatu. Strukturálně je postup tvořen 6 hlavními kroky a neliší se mnoho od podobných materiálů, které vznikly z projektů a na základě zkušeností podobných týmů v ČR. Publikace obsahuje ovšem i přehledné případové studie a je silně orientována na nejrůznější zdroje dat a prostředky pro jejich získávání včetně matematických modelů a dalších vědeckých postupů. V této oblasti většina obdobných českých publikací poněkud zaostává, když se spokojí s měkčími formami stanovení rizik, zranitelnosti a podobně. Mimochodem i tyto a další termíny klíčové pro adaptaci a resilienci publikace (samozřejmě anglicky) srozumitelně vysvětluje.

RAMSES Project. Toolbox and training for policy making & Transition handbook and training package [online]. Potsdam Institute for Climate Impact Research [cit. 20. 3. 2018]. Dostupné z: http://www.ramses-cities.eu/resources1/#c764

Tématické klíče:   Generální problematika   Sektor ovzduší   Sektor voda   Sektor zemědělství   Sektor zeleň a lesnictví   Sektor zdraví obyvatel   Sektor energetika   Sektor urbanismu   Sektor doprava a telekomunikace   Sektor bezpečnost   Politik   Vědec   Úředník   Pedagog   Student   Aktivní laik   Velké město (cca 50tis.+)   Střední město (cca 10tis.+)   Malé město, městys (cca 3-10tis.)   Vesnice   Přívalové srážky a lokální (bleskové) povodně   Plošné (velké) říční povodně   Krupobití   Extrémní nízké úrhny srážek a sucho   Extrémně vysoké teploty (vlny horka) a UHI   Extrémně nízké teploty   Námraza a ledovka   Extrémní úhrny sněhových srážek   Extrémně silný vítr, orkán, tornádo   Inverzní situace, bezvětří   Bouřka (blesky)   Bouřka, blesky   Obec
Vložil:   David Kunssberger
Aktualizováno:   23. 3. 2018