Výsledky vyhledávání ve znalostní bázi zrušit hledání

Název Typ dokumentu Přidáno
Průvodce klimaticky odolný, šetrným a zdravým bydlením Obecná literatura vč. obecné metodiky
Neperiodická publikace
19. 3. 2021

Elektronická publikace představuje v devíti kapitolách základy přizpůsobení budov očekávaným dopadům změny klimatu.

Jak si poradit s vlnami veder a výkyvy teplot? Jak může dům v zimě hřát a v létě chladit? Je důležité, aby zdi dýchaly?. Jak  si poradit se suchem nebo snížit energetickou náročnost budov a přitom si zachovat pohodlí i zdravé prostředí uvnitř? Na tyto otázky odpoví „začátečníkům“ čtivě psaný text bohatě ilustrovaný autorskými skicami. Autor se také dotýká některých mýtů o odolnosti budov, které se bohužel promítají i do přístupu úřadů a do stavební legislativy.

Knížka je určena jak těm, kteří se na budování obydlí teprve chystají, tak i těm, kteří jej chtějí vylepšit.  Řadě budoucích problémů je totiž možné nejlépe předejít správným návrhem domu a jeho umístění, část je možné udělat i dodatečně. Poslouží i pro základní orientaci v klimaticky odolném stavení pro komerční investory i veřejnou správu.

Publikaci je možné stáhnout zde.

 

Tématické klíče:   Sektor voda   Sektor zdraví obyvatel   Sektor energetika   Sektor urbanismu   Sektor bezpečnost   Úředník   Aktivní laik   Střední město (cca 10tis.+)   Malé město, městys (cca 3-10tis.)   Vesnice   Extrémní nízké úrhny srážek a sucho   Extrémně vysoké teploty (vlny horka) a UHI   Extrémně nízké teploty   Obec
Vložil:   David Kunssberger
Aktualizováno:   19. 3. 2021
Katalog vybraných adaptačně-mitgačních opatření pro zastavěné území Obecná literatura vč. obecné metodiky
Neperiodická publikace
16. 3. 2021

Katalog vybraných adaptačně-mitigačních opatření pro urbanizované území byl sestaven týmem expertů. Katalog nabízí přehledný popis doporučených opatření pro městské prostředí, který přispěje k lepšímu pochopení vzájemných vztahů adaptace, mitigace a biodiverzity. Toto systémové propojení je v souladu s požadavky nové strategie EU pro adaptaci  Budování Evropy odolné proti změně klimatu, kterou přijala Evropská komise dne 24.2. 2021. Katalóg zároveň napomôže samosprávám při hledání správných opatření na správné místo.  Katalog také nabízí seznam doporučené literatury k dané problematice.

Katalog je zpracován ve slovenském jazyce.

Citace:

STANO, P., ŠTEINER, A., HUDEKOVÁ Z. (eds.), Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie. 1. Bratislava: Karpatský rozvojový inštitút a Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, 2020. ISBN 978-80-570-2374-6.

Katalog ke stažení (PDF, 10,6 MB)

Tématické klíče:   Generální problematika   Sektor ovzduší   Sektor voda   Sektor zdraví obyvatel   Sektor energetika   Sektor urbanismu   Sektor doprava a telekomunikace   Sektor bezpečnost   Politik   Úředník   Pedagog   Student   Aktivní laik   Velké město (cca 50tis.+)   Střední město (cca 10tis.+)   Přívalové srážky a lokální (bleskové) povodně   Plošné (velké) říční povodně   Krupobití   Extrémní nízké úrhny srážek a sucho   Extrémně vysoké teploty (vlny horka) a UHI   Extrémně nízké teploty   Extrémní úhrny sněhových srážek   Extrémně silný vítr, orkán, tornádo   Obec
Vložil:   David Kunssberger
Aktualizováno:   16. 3. 2021
Návrh adaptace obce Lázně Toušeň na projevy klimatické změny (diplomová práce) Ostatní
Související dokumenty
13. 10. 2020

Diplomová práce je zaměřena na problematiku probíhající změny klimatu a s tím spojenou nutnost zavedení adaptačních opatření obcí. Cílem této práce bylo vyhodnocení současného stavu vlivu klimatu v obci Lázně Toušeň a návrh vhodné adaptace na projevy klimatické změny. Teoretická část diplomové práce je věnována charakteristice klimatu, vysvětlení termínu změna klimatu, jaké jsou projevy změn, jaká rizika to může přinést a možností provádění adaptačních opatření. Informace byly převážně čerpány z dostupné odborné literatury.
V praktické části je v návaznosti na teoretické poznatky vypracován návrh adaptačních opatření pro zvolenou obec. Za použití kvantitativní metody byl proveden průzkum v obci, a to názorové šetření respondentů na téma projevů změny klimatu a osobního přístupu k této problematice. Dále byl kvalitativním šetřením proveden průzkum na úrovni samosprávy obce. Výzkum byl také doplněn vlastním šetřením dané lokality, nestandardizovaným pozorováním
doplněným vlastní fotodokumentací.
Z vypracovaných výsledků byl navržen možný postup pro zlepšení stavu obce při nadále trvajících projevech klimatických změn.

Text diplomové práce 

Tématické klíče:   Generální problematika   Sektor ovzduší   Sektor voda   Politik   Úředník   Student   Aktivní laik   Malé město, městys (cca 3-10tis.)   Obec   Přívalové srážky a lokální (bleskové) povodně   Plošné (velké) říční povodně   Extrémní nízké úrhny srážek a sucho   Extrémně vysoké teploty (vlny horka) a UHI   Extrémně nízké teploty   Námraza a ledovka   Extrémní úhrny sněhových srážek
Vložil:   David Kunssberger
Aktualizováno:   13. 10. 2020
Portál Libuše Komplexní portál
WWW stránka
16. 7. 2020

Pracovníci Matematicko-fyzikální fakulty UK uvedli do provozu portál Libuše.

Portál poskytuje velmi podrobnou meteorologickou předpověď a předpověď kvality ovzduší v Praze. Prostřednictvím matematického modelování zpřesňuje jinak dobře známé předpovědní modely a navíc přináší novinku v podobě předpovědi kvality ovzduší. Model pracuje ve vysokém rozlišení a zohledňuje existenci a průvodní jevy "městského tepelného ostrova" (UHI) a proudění v zastavěném prostředí. Model poskytuje nejen praktické informace obyvatelům města, ale je také ukázkou využití matematicko-fyzikálních metod pro analýzu dopadů změny klimatu v zastavěném prostředí.

Portál Libuše je dostupný na http://libuse.urbipragensi.cz/

Tématické klíče:   Sektor ovzduší   Politik   Vědec   Úředník   Aktivní laik   Velké město (cca 50tis.+)   Extrémně vysoké teploty (vlny horka) a UHI   Obec
Vložil:   David Kunssberger
Aktualizováno:   16. 7. 2020
Příklady adaptačních opatření v zahraničí Ostatní
Související dokumenty
3. 7. 2020

Práce je zaměřena na příklady konkrétních adaptačních opatření z Evropy tak, aby bylo možné se těmito adaptacemi inspirovat pro aplikaci v podmínkách České republiky. Jednotlivé příklady jsou uspořádány do tří základních kategorií opatření - zelená, šedá a měkká . Příklady, které se dotýkají více kategorií jsou zařazeny do kategorie s nejvyšší váhou v rámci konkrétního opatření.

Dokument si můžete stáhnout zde.

Tématické klíče:   Generální problematika   Úředník   Pedagog   Student   Aktivní laik   Velké město (cca 50tis.+)   Střední město (cca 10tis.+)   Malé město, městys (cca 3-10tis.)
Vložil:   David Kunssberger
Aktualizováno:   3. 7. 2020