<--- Zpět na mapy

 

Mapa povodňových poměrů ORP Dobruška

Mapa vznikla v rámci projektu Podpora při místní adaptaci na změnu klimatu v obcích a menších městech v ČR.

Webová mapová aplikace byla vytvořena za účelem názorného informování a varování obyvatel v potenciálně ohrožené oblasti, jako informační nástroj, k jehož pořízení není nutná velká finanční částka, jako za "sofistikovaná" webová publikační prostředí.

Tvůrce aplikace však musí mít k dispozici licencovaný  software ArcGIS Desktop, ve kterém vytváří základní parametry celého projektu, tvoří a edituje tematická vektorová data, definuje podkladové mapy pomocí webové mapové služby a navrhuje strukturu databází, připojených k publikovaným datům (tematickým vrstvám).

Projekt je následně propojen s prostředím ArcGIS OnLine, kde se nevrhuje výsledná mapová kompozice a "grafický vizuál“ budoucí webové aplikace. Uživatelé k výsledné mapě přistupují přes URL adresu, nebo přes webové stránky obce, do které je mapa vložena formou rámce (frame). Celá technologie je postavena na platformě ESRI, která v současnosti představuje jeden ze standardů v oblasti geoinformačních systémů. 

Data (jednotlivé tematické vrstvy) jsou vytvářena a editována ve formátech Shapefile (SHP) a souborové geodatabáze ((F)GDB), které umožňují jejich efektivní správu aktualizaci.

Za podkladovou mapu byla zvolena OpenStreetMap, což je projekt, jehož cílem je tvorba volně dostupných geografických dat a následně jejich vizualizace do podoby topografických map (např. silniční mapa, turistická mapa, cyklomapa) a navigování v nich. Pro tvorbu geodat se jako podklad využívá záznamů z přijímačů GPS (např. tzv. dataloggerů) nebo jiné, zpravidla digitalizované mapy, které jsou licenčně a kvalitativně kompatibilní. Projekt byl založen v roce 2004 a využívá kolektivní spolupráce spolu s koncepcí Otevřeného software.

Uživatel si v aplikaci může podkladovou mapu změnit, k dispozici je např. ortofotomapa, stínovaný reliéf, silniční mapa, světová topografická mapa a další podklady.

Mapa povodňových poměrů ORP Dobruška obsahuje tematické vrstvy:

 

Mapy (zóny) povodňového ohrožení zobrazují členění území podle míry povodňového ohrožení (stupeň 1-4) a znázorňují citlivost území ke škodám, způsobení povodní. Do procesu modelování zón ohrožení vstupují veličiny, jako průtok a výška hladiny vodního toku a data z územního plánu – stabilizované a rozvojové plochy.  

Měřítko zpracování dat je 1: 10 000. Mapy ohrožení vznikly v rámci projektu "tvorba map povodňového nebezpečí a povodňových rizik" v r. 2013. Mapy ohrožení mají velký význam v územním plánování ve smyslu omezení případného zákazu umísťování či rozšiřování takových aktivit v ohrožených územích, kde byla vyhodnocena nepřijatelná míra povodňových rizik, nebo by mohlo docházet ke zvyšování povodňových rizik. Tato data zatím nejsou zpracována pro území celé republiky.

 

Aplikace umožňuje vypínat/zapínat jednotlivé vrstvy, vyhledávat sídla podle textového řetězce, měřit vzdálenosti a plochy, určovat zeměpisné souřadnice, prohlížet dynamickou legendu a měnit podkladové mapy. Kliknutím na jednotlivé datové vrstvy se zobrazí plovoucí menu s výpisem databáze.

Kliknutím na logo projektu v hlavní liště se dostane uživatel na webové stránky projektu www.adaptacesidel.cz.

Důležité odkazy: