Ve čtvrtek 3. prosince proběhla v centru Prahy konference k projektu Adaptace sídel na změnu klimatu, která souběžně s mezinárodní klimatickou konferencí v Paříži řešila dvě základní otázky: co konkrétního v souvislosti se změnou klimatu českým městům hrozí a jak se na to mohou připravit. Konference se zúčastnilo zhruba 50 zástupců měst a odborné veřejnosti.

Na této stránce jsou shrnuty materiály a výstupy proběhlé konference. Jedná se zejména o prezentace k jednotlivým konferenčním přednáškám a dále též tiskové zprávy, fotogalerie a náhledový videozáznam jednání.

Jednání konference

1. blok
Informace o projektu Adaptace sídel
Michael Pondělíček, CIVITAS PER POPULI
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR
Jakub Horecký, MŽP (Prezentace ke stažení)
Změna klimatu
Pavel Zahradníček, CzechGlobe (Prezentace ke stažení)
Neživotní pojištění ve spojení s klimatickými změnami
Václav Hönig, Česká asociace pojišťoven (Prezentace ke stažení)
2. blok
Cesta k adaptačním strategiím měst zapojených do projektu
Vladimíra Šilhánková, Michael Pondělíček, CIVITAS PER POPULI (Prezentace ke stažení)
WWW stránky adaptacesidel.cz a adaptace on-line
Miroslav Lupač, Agentura Koniklec (Prezentace ke stažení)
Adaptace sídel na změnu klimatu očima žáků ZŠ a SŠ
Štěpánka Kadochová, Ekocentrum Koniklec (Prezentace ke stažení)
3. blok
Adaptace na dopady změny klimatu v sídlech: typy opatření a jejich příklady
Adam Emmer, CzechGlobe (Prezentace ke stažení)
Pilotní adaptační studie pro Ždár nad Sázavou
Michael Pondělíček, CIVITAS PER POPULI (Prezentace ke stažení)
Od urbanismu k adaptaci budov
Miroslav Šafařík, PORSENNA (Prezentace ke stažení)
Možnosti fiancování adaptačních opatření
Jan Pištěk, Grant Help (Prezentace ke stažení)
4. blok
Chemicko-fyzikální show: Energie, CO2 a Vy.
Michael Londesborough
 
Ukončení konference

 

Všechny materiály z konference jsou volně použitelné pod podmínkou uvedení zdroje. V případě zájmu o další podrobnosti nás prosím kontaktujte.

Konference je součástí projektu Adaptace sídel na změnu klimatu, který je řešen konsorciem neziskových organizací Civitas per Populi, CzechGlobe, Agentura Koniklec, Ekocentrum Koniklec, PORSENNA a TIMUR. Za organizaci konference odpovídala společnost PORSENNA o.p.s.

Kontakt: Jan Kyselý | tel.: 244 013 190 | mail: kysely@porsenna.cz