Publikace Adaptace na změnu klimatu

Kniha vznikla jako jeden z důležitých výsledků projektu „Adaptace sídel na změnu klimatu – praktická řešení a sdílení zkušeností“ financovaného z finančních mechanismů Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“ V letech 2014 – 2016 spolupracovalo na jeho řešení celkem 7 partnerů - organizací nejrůznějšího zaměření. Cílem bylo na příkladu několika českých měst střední velikosti vyzkoušet nejrůznější možné postupy na podporu adaptace lidských sídel na nevyhnutelnou změnu klimatu. Jak pestré bylo složení řešitelů, tak pestrá je i samotná publikace. Čtenáři zde najdou rozsáhlé kapitoly věnované analýze hrozeb a zranitelnosti měst, možnostem společného plánování budoucích opatření spolu s veřejností, ale také o školních projektech a vzdělávání dětí o změně klimatu. Kniha se dále zabývá konkrétními adaptačními opatřeními na různých úrovních. Úhelným kamenem všech příspěvků je dimenze lidských sídel. Zde mají dopady změny klimatu svojí svébytnou podobu a také jejich řešení jsou urbánním prostorem určována. Kniha by se měla stát dobrým průvodcem pracovníků veřejné správy, urbanistů, odborníků na strategické plánování a regionální rozvoj, ale také pedagogů a studentů.

 

Název 

Adaptace na změnu klimatu

Vydavatel

Civitas per Populi o. p. s. Střelecká 574/13, 500 02 Hradec Králové  

Autoři

Mgr. Michael Pondělíček, Ph. D., Ing. Vladislav Bízek, CSc. (ed.) a kolektiv

Počet stran

174

Vydání

2016

Citace

PONDĚLÍČEK, M. et al. Adaptace na změnu klimatu. 1. vydání. Praha : Civitas per populi, o. p. s., 2016. 174 s. ISBN 978-80-87756-09-6.

Stáhnout

PDF publikace ke stažení (37 MB)