Aktivity

V rámci projektu Adaptace měst na změnu klimatu se studenti formou zajímavých experimentů a badatelských aktivit seznámí s možnými riziky, které s sebou nese klimatická změna. Poté navrhnou specifická opatření pro své město a nejlepší z nich se setkají se zastupiteli města a prezentují jim své návrhy.